• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

กำลังผลิต 73 เมกะวัตต์ หนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นี่คือเหตุผลที่เราเลือกธนาคารกสิการไทย เพราะโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ ต้องการคิดแบบรอบด้าน ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด มองให้ทะลุถึงปัญหาที่แท้จริง และมีการทำงานแบบมืออาชีพ มิวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมทุกส่วนทุกมิติ เจาะลึกและเข้าใจความซับซ้อนของโครงสร้างทางการเงินในระยะเวลาที่จำกัด ทั้งหมดคือสิ่งที่เราได้รับจากธนาคารกสิกรไทย คู่พันธมิตรแท้ที่ช่วยสร้างความภูมิใจของเราให้เกิดขึ้นจริง เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนไทยในเวทีระดับโลก