• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

นายวรมน ขำขนิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (Natural Energy Development Co., Ltd. - NED) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 73 เมกะวัตต์ ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับชาร์ปคอร์ปอเรชั่น บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิตัลไทยเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปลายปี 2544 ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ทั้งผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น สถาบันการเงินต่างประเทศ และสถาบันการเงินภายในประเทศ