• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

NED managing director Wormol reveals Asia's largest and most efficient solar farm. The Lop Buri plant has already drawn Bt8 billion in investment and earned global praise.

เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรม Site Visit นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 140 ท่าน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรี โซลาร์ เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน  2560  โดยคณะผู้ถือหุ้นได้เข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ณ GreeNEDucation หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจร และเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์  โดยผู้ถือหุ้นให้ความสนใจสอบถามคำถามต่างๆกับวิทยากรอย่างหลากหลาย

 

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดย คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด โดย คุณณัฐิเดช จิตครองธรรม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ขนาดกำลังผลิตรวม 63 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 2 ปี โดยมี กจญ.จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  ร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 901 อาคารเอ็กโก

  

 

 

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในงานทำบุญตักบาตรและปลูกต้นราชพฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ณ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด โดยมีนายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ครู นักเรียน และประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด และคณะฯให้การต้อนรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ มีกำลังการผลิตทั้งหมด 63 เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินและที่ปรึกษาโครงการจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้รับใบรับรองมาตรฐานมงกุฎไทยในฐานะผู้ดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด เล่าว่า "ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานในประเทศไทย บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาค เป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 63 เมกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์และผลิตไฟฟ้าที่สะอาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 และปีพ.ศ. 2556 ตามลำดับ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี" นายณัฐิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว
นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบและแนวทาง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การยอมรับและเข้าใจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยนช์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

 

 

in Lob Buri facility will generate power next year

With the recent loan signing between Thailand's largest solarventure and the Asian Development Bank and three key local commercial banks, a 73-MW project in Lop Buri is set to deliver its payload by the end of 2011

 

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด หรือ NED นำโดย นายวรมน ขำขนิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 73 เมกะวัตต์ ที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับชาร์ปคอร์ปอเรชั่น บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิตัลไทยเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปลายปี 2544

At the start of a new year it is customary to think of change and how thinks might be done differently to add value to our lives and those around us. Sustainability should be a major part of any such plan. Sustainability is also at the heart of His Majesty's sufficiency economy theory, the wisdom of which is undeniable. However, although suffiency has been give priority by succesive governments in the word if not in deed, Thailand, like the great majority of countries, has a long way to go before it can be said to be truly on the road to sustainability.

Energy: Sharp Corp of Japan has signed an agreement with Natural Energy Development Co to supply thin-film solar modules for a 73-megawatt power plant in Lop Buri

Construction of the plant will start this month and is expected to be completed by the end of 2011, Sharp said in a statement. The plant would cost about $250 million, according to Mitsubishi Corp, another partner in the venture.

Natural Energy Development is a joint venture between Hong Kong based CLP Holdings Ltd, Mitsubishi and SET-Listed Electricity Generating Plc (Egco). Power generated from the plant will be sold to the Electricity Generating Authority of Thailand.

Natural Energy Development received a $70-million loan from the Asian Development Bank in May to develop the project.

Thailand wants to obtain 20% of its domestic energy needs from renewable sources by 2020.

แหล่งใหญ่ที่สุดในโลกของค่ายเอ็กโก ช่วยลดปล่อยคาร์บอน 1.3 ล้านตัน - เอ็กโก ได้ฤกษ์เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ใช้มากกว่า 5 แสนแผง ใหญ่ที่สุดในโลก

นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไฟฟ้า หรือเอ็กโก เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงไฟฟ้าลพบุรี โซล่าร์ ขนาด 73 เมกะวัตต์ ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ถือเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง ทีใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีตำนวนแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 5.2 แสนแผง ลงทุนถึง 8,000 ล้านบาท