• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

ข้อมูลทั่วไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเราตั้งอยู่ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีแผงโซลาร์แบบฟิล์มบาง ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก โดยติดตั้งมากกว่า 640,000 แผง บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 55 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ประเภทสัญญา Non-Firm ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิงโซลาร์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (วีเอสพีพี) ประเภทสัญญา Non-Firm โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.5 ล้านตัน ตลอดอายุการดำเนินโครงการ 25 ปี
Image
Image
Image
Image