• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

GreeNEDucation

บริษัทได้จัดตั้ง "GreeNEDucation" ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพลังงานทดแทนผ่านสื่อแบบอินเตอร์แอคทีฟ และทำหน้าที่เป็นเวทีสาคัญในการสร้างความตระหนักทางด้านพลังงานทดแทนในชุมชน

 

จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดลพบุรี สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร greeNEDucation ที่รวบรวมเอาไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ทุกอย่างรอบตัวมนุษย์ล้วนต้องอาศัยพลังงาน และพลังงานที่ว่านั้นส่วนใหญ่ในปัจจุบันมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ให้ทั้งคุณและโทษมหาศาล

รวบรวมความรู้สึกจากใจของผู้อยู่เบื้องหลังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ geeNEDucation ความภาคภูมิใจของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศ