• Tel: +66 (0) 36 418 400
 • Email: info@ned.co.th
 • Login

รวบรวมความรู้สึกจากใจของผู้อยู่เบื้องหลังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ geeNEDucation ความภาคภูมิใจของผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกให้แก่ประเทศ

รวมไปถึงการออกแบบอาคารที่สอดรับกับจิตสำนึกด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม แล้วมาช่วยกันโบกไม้โบกมือทำเมืองให้น่าอยู่กันกับเกมส์ Interactive ขนาดยักษ์บนกำแพง ที่ทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงาน และสร้างเมืองสีเขียวได้ด้วยสองมือ ปิดท้ายก่อนกลับด้วยการฝากข้อคิดและกำลังใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

 • 04ourpower 001
 • 04ourpower 002
 • 04ourpower 003
 • 04ourpower 004
 • Room 01
 • Room 02
 • Room 03
 • Room 04
 • Room 05
 • Room 06
 • Room 07
 • Room 08
 • Room 09
 • Room 10
 • Room 11
 • Room 12
 • 04ourpower 001
 • 04ourpower 002
 • 04ourpower 003
 • 04ourpower 004
 • Room 01
 • Room 02
 • Room 03
 • Room 04
 • Room 05
 • Room 06
 • Room 07
 • Room 08
 • Room 09
 • Room 10
 • Room 11
 • Room 12