• Tel: +66 (0) 36 418 400
  • Email: info@ned.co.th
  • Login

ประวัติศาสตร์

จังหวัดลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 3,000 ปีที่แล้ว โดยมีการขุดพบโบราณวัตถุและโครงกระดูกกระจายอยู่หลายพื้นที่ นอกจากนี้ลพบุรียังมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง แต่เดิมเรียกกันว่าละโว้ พุทธศตวรรษที่ 12 หรือในช่วงต้นของสมัยทวารวดี และด้วยภูมิประเทศของลพบุรีหรือละโว้ในอดีตมีลักษณะเป็นปากอ่าวจึงติดต่อค้าขายกับคนต่างบ้านต่างเมืองได้สะดวก ทำให้ละโว้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สืบต่อมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยอยุธยา เมืองละโว้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังอีกแห่งขึ้นที่เมืองละโว้ และโปรดฯ ให้บูรณะเมืองขึ้นใหม่เพื่อประทับส่วนพระองค์เองและใช้ต้อนรับราชทูตจากต่างเมือง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเมืองจากละโว้เป็น “ลพบุรี” นับแต่นั้นมา

การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้จังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางทางการทหาร เมืองลพบุรีจึงคึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ประกอบกับนโยบายสร้างชาติในสมัยจอมพล ป. เพื่องเปลี่ยนแปลงประเทศในหลายๆ ด้านให้ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมตะวันตก ลพบุรีจึงมีตึกรามบ้านช่องที่มีกลิ่นอายตะวันตก และยังเป็นจังหวัดนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงจังหวัดเดียวที่มีรถรางวิ่งในตัวเมืองอีกด้วย
001
002
003
004
005
006
001
004
007
008
009
010

สถานที่ท่องเที่ยว

เมื่อพูดถึงลพบุรีคนทั่วไปจะนึกถึงปราสาทแบบขอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด นั่นก็คือ พระปรางค์สามยอด ที่ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองลพบุรี ที่เป็นศูนย์รวมของโบราณสถานหลายแห่ง อาทิเช่น ปรางค์แขก ปราสาทขอมอีกแห่งที่คล้ายคลึงปรางค์สามยอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และวัดนครโกษาวัดเก่าแก่บริเวณทางรถไฟ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมความสง่างามสักครั้งนั่นคือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดฯ ให้สร้าง ปัจจุบันได้ดัดแปลงอาคารบางส่วนเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ นอกจากนี้ยังมี บ้านวิชาเยนทร์ บ้านไทยสไตล์ยุโรปของ ขุนนางชาวกรีกประจำราชสำนักไทย และหากเดินเล่นรอบตัวเมืองก็จะพบซากโบราณสถานที่แฝงตัวอย่าง กลมกลืนอยู่กับบ้านเรือนของชาวลพบุรีอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบด้านประวัติศาสตร์มาเยี่ยมเยือน

แต่ลพบุรีไม่ได้มีดีแค่ความเป็นเมืองเก่าเท่านั้น ที่นี่ยังมีที่เที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวังก้านเหลือง ที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี หรืออยากเดินป่าสำรวจธรรมชาติ ณ ป่าซับลังกา ป่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์อย่างมาก รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่อำเภอพัฒนานิคม ละแวกนี้ยังมีไร่ทานตะวันขนาดใหญ่หลายไร่ให้แวะเวียนไปเก็บภาพสวยๆ กันอีกด้วย